Puzzelstukjes van het leven

Het leven is als een puzzel. Soms zijn de puzzelstukjes verdeeld en heb je wat hulp nodig deze in elkaar te laten passen. Dat is waar Phendi Coaching jou mee kan helpen. Samen maken wij van de puzzelstukjes Leven, Ontwikkeling, Werk en Rem een complete puzzel, zodat jij weer goed in je vel zit.

Leven

Vaak komen wij op een punt in ons leven en stellen wij ons de vragen: “Is dit het nou?” “Wil ik mijn leven nog leven, zoals ik dat nu doe? Of: “Past dit leven nog bij mij?”

Hoe hiermee omgaan?
Dit soort vragen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ieders leven maakt verschillende niveaus mee. Je leven ziet er als 20-jarige anders uit dan wanneer je de leeftijd van 50 hebt bereikt. Je dromen en verwachtingen zijn vaak bijgesteld of heb je noodgedwongen moeten bijstellen, omdat je leven je iets anders heeft gebracht dan verwacht. De vraag is: hoe ga jij er zelf mee om?

Hoe voorkomen?
Soms zit je in een fase van je leven, waarin je jonge kinderen moet opvoeden (alleen of samen), je werk erg belangrijk voor je is, je er een ruim sociaal leven op na wilt houden en tegelijkertijd jezelf wilt zijn. Op zo’n moment ervaar je vaak stress, hetgeen een burn-out tot gevolg kan hebben. Maar hoe kun je dat voorkomen?

Wat doen met vrije tijd?
Je raakt je baan kwijt of gaat met pensioen? Een nieuwe baan brengt ook vaak spanning met zich mee, waardoor je gaat piekeren en je nachtrust er bij inschiet. Of in geval van pensioen: wat ga ik met mijn vrije tijd doen?

Vaak leven wij met de instelling: als ik later met pensioen ga, dan ga ik alleen nog doen wat ik echt leuk vind. Maar wat als later niet komt? Zou je ‘later’ ook naar het heden kunnen verplaatsen? Vaak kun je nu doen wat je echt leuk vindt ofwel leven met de dingen waar je energie van krijgt in plaats van dat ze je energie kosten. Het vergt alleen een andere kijk of inzicht om de dingen anders in te richten.

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te benoemen. Met dit soort items/dilemma’s die je bezighouden, kan ik je helpen. Ik kan je helpen je leven zo in te richten, dat je leeft zoals jij dat graag wilt.

“Doe dingen die je energie geven in plaats van energie kosten.”

Ontwikkeling

Jezelf ontwikkelen is onderdeel van wie je bent. We ontwikkelen ons voortdurend zonder het te weten. Denk maar terug aan de tijd dat je 18 was en vergelijk dat met nu. Je zult zien dat je nu anders reageert op bepaalde situaties en anders denkt over zaken dan toen. Dat heeft enerzijds met levenservaring te maken en anderzijds met je ontwikkeling. Veelal gaat ontwikkeling samen met communicatie. Communicatie heeft niet alleen betrekking op het gesproken woord (verbale communicatie), maar grotendeels ook op non-verbale communicatie.

Blinde vlek
Wij mensen communiceren maar 7% met woorden! De rest bestaat uit houding, intonatie en gezichtsuitdrukking. Met deze laatste drie punten gaat het vaak mis. We zijn ons er niet van bewust hoe wij overkomen op de ander. Dat is onze blinde vlek. Hierdoor kan er van alles gebeuren wat niet onze bedoeling is; of dat nu in de privé-sfeer of op ons werk is.

Issues
Communicatie ligt vaak ten grondslag aan de meeste issues. Er zijn mensen die geen nee kunnen zeggen, die ieder keer weer hetzelfde overkomt of die op het werk telkens een promotie mislopen. Ook hiermee kan ik je inzichten verschaffen, waardoor je een palet aan keuzes tot je beschikken zult krijgen en hierdoor verandering bij jezelf teweeg kunt brengen. Immers, als je keuzes hebt, kun je kiezen wat je wilt inzetten.

Uitdaging
Het ontwikkelen van jezelf gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ik zal je uitdagen om uit je comfortzone te stappen en het avontuur aan te grijpen. Hierbij zul je fouten moeten durven maken om te kunnen leren.

“Where your fear is, there is your task”

Werk

Als werknemer, werkgever of zelfstandige loop je soms tegen ‘problemen’ en vraagstellingen aan, zoals:

  • Je vindt je werk niet meer leuk, maar wat wil je dan?
  • Je kunt je werk niet meer doen, omdat je lichamelijke problemen hebt gekregen.
  • Je wilt meer klanten aantrekken voor je bedrijf, maar hoe?
  • Je wilt je netwerk opzetten/vergroten, maar hebt gebrek aan middelen hiervoor.
  • Je wilt promoveren, maar mist de vaardigheden.
  • Je wilt meer samenwerking/verbinding bewerkstelligen, maar wordt hier niet in gesteund.

Al dit soort issues zijn te verhelpen.

“Doe dingen waar je hart van gaat zingen.”

Rem

Ieder mens staat zichzelf soms in de weg bij verandering. Iets, maar vooral jezelf veranderen wordt ervaren als eng. Wij zijn vaak geneigd om te zeggen: “Ik ben oké, maar de ander….”

Invloed op jezelf
In je overtuiging, opvatting, levenservaring, opvoeding… liggen dingen die je onbewust afremmen om bepaalde dingen of je houding te veranderen. Wij mensen zijn gericht op de ander. Wat moet de ander veranderen en wat doet die ander verkeerd?
Zelden kijken wij naar onszelf of stellen ons de vraag: “Hoe kan ik hier anders mee omgaan?” Of: “Kan ik hier anders op reageren?” Wij beseffen ons vaak niet, dat wij geen invloed hebben op het veranderen van de ander. Je hebt wel invloed op jezelf! Dat wil niet zeggen dat je alles moet accepteren, maar ik zal je laten ervaren dat jij zelf een keuze hebt!

Wat wil ik? Wat houdt mij tegen? Waar wil ik naar toe? Dit soort vragen zul je na je coaching traject kunnen gaan beantwoorden.

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg.”