Werkwijze

1. Intake-gesprek.

Vooraf aan het intake-gesprek vraag ik je een intake-formulier in te vullen. Dit bevat o.a. persoonsgegevens en de ‘hulpvraag’ (het issue waar je tegenaan loopt). Met dit gesprek maken wij kennis met elkaar en kunnen wij onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

2. Coachtraject/vertrouwen

In een coachtraject is het ontzettend belangrijk dat je een ‘klik’ met iemand hebt. Jij als cliënt moet er een goed gevoel bij hebben, zodat je open en eerlijk alles kan bespreken en er geen schaamte of wantrouwen is. Alle sessies zijn vertrouwelijk en zullen met niemand gedeeld worden.
Mocht het zo zijn dat je werkgever de factuur betaalt, dan willen deze vaak een verslag. Dit verslag zal altijd door jou als cliënt vooraf worden ingezien en daar dien jij ook je goedkeuring voor te geven. Zo weet jij waar je werkgever over wordt ingelicht en ligt de regie daarover bij jou. Afhankelijk van je hulpvraag, kan ik je een indicatie geven over het tijdsbestek van het traject.

3. Afspraak = afspraak

Ik verwacht van jou als cliënt dat je gemotiveerd bent, je op de afgesproken tijden aanwezig bent en je huiswerkopdrachten maakt. Na elke sessie dient de factuur betaald te worden,  contant of per pin. Houd er rekening mee, dat wanneer je niet op de afgesproken afspraak verschijnt, er een vergoeding moet worden betaald. Zie hiervoor pagina ‘TARIEVEN’ op deze website.